Zápis č.3/15 ze zasedání VV 9.4.2015

14.01.2016 21:41

                                      

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 9.4.2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Krásné – Werner Jaroslav

za SDH Vříšť – Štěcha Karel

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav (omluven)

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

člen Kontrolní a revizní rady: Mička Jaroslav – Mička Jaroslav

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

 

Přizváni velitelé sborů okrsku

za SDH Sněžné -Vašek Josef 

za SDH Kuklík – Kalina Bohdan

za SDH Líšná – Klíma Bohumil

za SDH Krásné – Ševčík   

za SDH Krátká – zastupuje Fidrich Miroslav (viz. VV)

za SDH Vříšť –   Štěcha  Karel (viz. VV)

za SDH Spělkov – zastupuje Mička Jaroslav (viz. VV)

za SDH Daňkovice – Sláma Josef ml.

 

 

Program:

1.     Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu

2.     Kontrola plnění úkolů a usnesení

3.     Okrsková soutěž   

4.     Námětové cvičení

5.     Možnost získání odbornosti Hasič II a III

6.     Příprava příštího zasedání okrsku

7.     Závěr jednání

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: program byl jednomyslně schválen

 

    Nadále na dalších zasedáních nebude volen ověřovatel zápisu. Ověřovatelem zápisu bude

    automaticky starosta okrsku, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta okrsku.  

    

 

ad. 2) 

    Splněné úkoly číslo: 10, 12, 15, 16, 17

    

   Trvající úkoly číslo: 5, 11, 13, 14, 

 

 

ad. 3)  trvající úkol č. 11

Velitel okrsku, oznámil přítomným, že SDH Krásné, které na VVH okrsku (viz zápis) projevilo zájem o pořádání soutěže, soutěž nakonec neuspořádá.

 

Nabízejí se následující varianty pořádání soutěže

 

-          dotaz na SDH Sněžné

-          soutěž uspořádá okrsek, na Milovech za Šlechtovou hospodou

 

Soutěž uspořádá SDH Sněžné dne 16. 5. 2015 jiný termín nepřipadá v úvahu, vzhledem ke kolizi s termíny hry Plamen, rybářskými závody, Daňkovským kotárem. Soutěž se uskuteční buď v areálu Adamos nebo na fotbalovém hřišti.

Konečné místo konání bude oznámeno účastníkům, po zjištění situace.

 

Sraz pro účastníky soutěže 12.30, začátek soutěže 13.00.

 

Zúčastní se 2 družstva dětí z Daňkovic a 2 z Krásného. Každé z družstev dětí bude mít 2 pokusy, jako u hry Plamen.

 

Rozhodčí:

 

hlavní rozhodčí: velitel soutěže P. Kalina

 

hlavní rozhodčí útoku: K. Štěcha

 

rozhodčí sání: B. Klíma, J. Sláma st.

 

dopravní vedení:  J. Peňáz

 

rozhodčí u proudů: J. Jaška, J. Brázda

 

rozhodčí u terčů: J. Mach, M. Jun

 

časomíra útok, J. Nečas + 1 rozhodčí z SDH Spělkov

 

štafeta: K. Jašková, A Drdla

 

Teorie: V. Peňáz, T. Tlustoš + 1 rozhodčí z SDH Spělkov

 

 

 

Pořadová příprava

 

pro všechna družstva jeden druh cviků, pořadová příprava proběhne při teorii.

 

Cviky pro pořadovou přípravu a otázky obdrží družstva do 20.4.

 

 

Družstva:

 

Sněžné 1 družstvo mužů

 

Daňkovice: 1 družstvo mužů, 1 žen a 2 družstva dětí

 

Krásné 1 družstvo mužů a 2 družstva dětí

 

Kadov 1 družstvo mužů

 

Kuklík 1- 2 družstva

 

 

 Startovné

 

startovné bude zvýšeno z původních 300.-  Kč za družstvo na 500,- Kč za družstvo

 

okrsek osloví starosty obcí o příspěvek na pořádání soutěže

 

ozvučení soutěže zajistí SDH Sněžné

 

Prohlídka místa soutěže a ukázka útoku.

 

prohlídka místa a ukázka útoku proběhne 15.5.2015 v 18.00 ve Sněžném

 

 

 

ad. 4) trvající úkol č. 14

         

          předběžný termín cvičení byl stanoven na pátek 5.6.2015 v 18.00 hod. v okolí Daňkovic a

         Líšné.

 

          Poplach bude vyhlášen SMS nebo domluvou.

 

 

ad. 5)

 

na podzim je možnost získání odbornosti hasič III a hasič II

 

Úkol č. 18

členové okrsku zjistí zájem v domovských sborech o získání odbornosti hasič III a II.

 

 

 

ad. 6)

 

VV okrsku se sejde dne 15. 5. 2015 ve Sněžném na prohlídce místa soutěže a ukázce provedení útoku.

 

 

ad. 7)

 

Starosta okrsku poděkoval všem za účast na setkání starostů ve Žďáru nad Sázavou a ukončil zasedání.

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek

                                      

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 9.4.2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Krásné – Werner Jaroslav

za SDH Vříšť – Štěcha Karel

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav (omluven)

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

člen Kontrolní a revizní rady: Mička Jaroslav – Mička Jaroslav

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

 

Přizváni velitelé sborů okrsku

za SDH Sněžné -Vašek Josef 

za SDH Kuklík – Kalina Bohdan

za SDH Líšná – Klíma Bohumil

za SDH Krásné – Ševčík   

za SDH Krátká – zastupuje Fidrich Miroslav (viz. VV)

za SDH Vříšť –   Štěcha  Karel (viz. VV)

za SDH Spělkov – zastupuje Mička Jaroslav (viz. VV)

za SDH Daňkovice – Sláma Josef ml.

 

 

Program:

1.     Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu

2.     Kontrola plnění úkolů a usnesení

3.     Okrsková soutěž   

4.     Námětové cvičení

5.     Možnost získání odbornosti Hasič II a III

6.     Příprava příštího zasedání okrsku

7.     Závěr jednání

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: program byl jednomyslně schválen

 

    Nadále na dalších zasedáních nebude volen ověřovatel zápisu. Ověřovatelem zápisu bude

    automaticky starosta okrsku, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta okrsku.  

    

 

ad. 2) 

    Splněné úkoly číslo: 10, 12, 15, 16, 17

    

   Trvající úkoly číslo: 5, 11, 13, 14, 

 

 

ad. 3)  trvající úkol č. 11

Velitel okrsku, oznámil přítomným, že SDH Krásné, které na VVH okrsku (viz zápis) projevilo zájem o pořádání soutěže, soutěž nakonec neuspořádá.

 

Nabízejí se následující varianty pořádání soutěže

 

-          dotaz na SDH Sněžné

-          soutěž uspořádá okrsek, na Milovech za Šlechtovou hospodou

 

Soutěž uspořádá SDH Sněžné dne 16. 5. 2015 jiný termín nepřipadá v úvahu, vzhledem ke kolizi s termíny hry Plamen, rybářskými závody, Daňkovským kotárem. Soutěž se uskuteční buď v areálu Adamos nebo na fotbalovém hřišti.

Konečné místo konání bude oznámeno účastníkům, po zjištění situace.

 

Sraz pro účastníky soutěže 12.30, začátek soutěže 13.00.

 

Zúčastní se 2 družstva dětí z Daňkovic a 2 z Krásného. Každé z družstev dětí bude mít 2 pokusy, jako u hry Plamen.

 

Rozhodčí:

 

hlavní rozhodčí: velitel soutěže P. Kalina

 

hlavní rozhodčí útoku: K. Štěcha

 

rozhodčí sání: B. Klíma, J. Sláma st.

 

dopravní vedení:  J. Peňáz

 

rozhodčí u proudů: J. Jaška, J. Brázda

 

rozhodčí u terčů: J. Mach, M. Jun

 

časomíra útok, J. Nečas + 1 rozhodčí z SDH Spělkov

 

štafeta: K. Jašková, A Drdla

 

Teorie: V. Peňáz, T. Tlustoš + 1 rozhodčí z SDH Spělkov

 

 

 

Pořadová příprava

 

pro všechna družstva jeden druh cviků, pořadová příprava proběhne při teorii.

 

Cviky pro pořadovou přípravu a otázky obdrží družstva do 20.4.

 

 

Družstva:

 

Sněžné 1 družstvo mužů

 

Daňkovice: 1 družstvo mužů, 1 žen a 2 družstva dětí

 

Krásné 1 družstvo mužů a 2 družstva dětí

 

Kadov 1 družstvo mužů

 

Kuklík 1- 2 družstva

 

 

 Startovné

 

startovné bude zvýšeno z původních 300.-  Kč za družstvo na 500,- Kč za družstvo

 

okrsek osloví starosty obcí o příspěvek na pořádání soutěže

 

ozvučení soutěže zajistí SDH Sněžné

 

Prohlídka místa soutěže a ukázka útoku.

 

prohlídka místa a ukázka útoku proběhne 15.5.2015 v 18.00 ve Sněžném

 

 

 

ad. 4) trvající úkol č. 14

         

          předběžný termín cvičení byl stanoven na pátek 5.6.2015 v 18.00 hod. v okolí Daňkovic a

         Líšné.

 

          Poplach bude vyhlášen SMS nebo domluvou.

 

 

ad. 5)

 

na podzim je možnost získání odbornosti hasič III a hasič II

 

Úkol č. 18

členové okrsku zjistí zájem v domovských sborech o získání odbornosti hasič III a II.

 

 

 

ad. 6)

 

VV okrsku se sejde dne 15. 5. 2015 ve Sněžném na prohlídce místa soutěže a ukázce provedení útoku.

 

 

ad. 7)

 

Starosta okrsku poděkoval všem za účast na setkání starostů ve Žďáru nad Sázavou a ukončil zasedání.

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek

 

 

 

  

 

 

 

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode