Zápis č.4/15 ze zasedání VV 21.5.2015

14.01.2016 21:44

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 21.5  2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Krásné – Werner Jaroslav (omluven)

za SDH Vříšť – Štěcha Karel (omluven)

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

člen Kontrolní a revizní rady:Mička Jaroslav – SDH Spělkov

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

 

 

 

 

Program:

1.     Zahájení, schválení programu

2.     Kontrola plnění úkolů a usnesení

3.     Okrsková soutěž zhodnocení

4.     Námětové cvičení

5.     Možnost získání odbornosti Hasič II a III

6.     Příprava příštího zasedání okrsku

7.     Připomínky k pravidlům soutěže

8.     Výročí SDH Kadov

9.     Závěr jednání

 

 

ad. 1)

 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: program byl jednomyslně schválen

    

 

ad. 2)

 

    Splněné úkoly číslo: 11,

     

   Trvající úkoly číslo: 5, 13, 14, 18 

 

 

  ad. 3) splnění úkolu č. 11

 

Velitel okrsku sdělil přítomným, že při sčítání výsledků soutěže došlo k chybě, kdy družstvu SDH Sněžné nebylo do výsledku zapsáno 20 trestných bodů. A došlo tak k chybnému vyhlášení výsledků, kdy SDH Sněžné bylo uvedeno na 4. a SDH Krásné

na 5. místě.

 

Protest SDH Krásné bude uznán, družstva SDH Sněžné a SDH Krásné obdrží nové diplomy a ceny za umístění.

 

 

ad. 4) trvající úkol č. 14

         

Námětové cvičení, pátrání po pohřešované osobě se uskuteční 5.6.2015 v Daňkovicích. Sraz jednotek a briefing, proběhnou v 18.00 u hasičské zbrojnice v Daňkovicích. Trasa pátrání povede za Slámovým domem doprava kolem radaru.

 

SDH Daňkovice připraví pro účastníky cvičení občerstvení, pití si bude hradit každý sám.

 

Do 30.5.2015 je třeba nahlásit počet členů a jednotek starostovi a veliteli okrsku.

 

 

ad. 5) trvající úkol č. 18

 

Velitel okrsku připomněl plnění úkolu č. 18 – prověření zájmu o získání odbornosti hasič III a hasič II v domovských sborech

 

 

ad. 6)

 

            Členové VV okrsku se sejdou dne 5.6.2015 v 18:00 na námětovém cvičení v Daňkovicich

 

 

 

 

ad. 7)

 

Informace pro sbory:

Do 30.6.2015 je možné podat připomínky a návrhy k pravidlům soutěže v klasice.  

 

 

ad. 8)  

          

         VV okrsku obdržel pozvánku od SHD Kadov na jeho oslavy 120. let založení sboru, které

         se budou konat 11. července 2015 od 14.00 hodin.

         VV okrsku blahopřeje SDH v Kadově k dosaženému výročí a děkuje za pozvání na oslavy.

       

        Úkol č. 19

        VV okrsku na příštím zasedání schválí delegaci člena VV na oslavy 120. let založení

        sboru SDH v Kadově    

 

 

ad. 9)

 

Starosta okrsku ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast.

 

 

 

Zapsal: Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek

 

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode