Zápis č.6/15 ze zasedání VV 3.11.2015

14.01.2016 21:49

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 3.11. 2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Spělkov – Mička Jaroslav

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav

za SDH Krásné – Werner Jaroslav

za SDH Vříšť – Štěcha Karel

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

 

 

 

 

Program:

1.     Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu

2.     Předání registračních listů  a dalších materiálů zástupcům sborů

3.     VVH Okrsku Sněžné

4.     Informace ze setkání starostů okrsku

5.     Setkání  hasičů seniorů okrsku Sněžné

6.     Možnost získání odbornosti Hasič II a III

7.     Diskuse

8.     Závěr jednání

 

 

 

 

 

 

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu:program jednomyslně schválen

    

 

  ad. 2) 

 

Starosta okrsku předal přítomným zástupcům sborů nové registrační listy, které byly sborům vydány po přeregistrování.

 

Dále byla jednotlivým zástupcům sborů předány  materiály k výročním valným hromadám  a byl jim připomenut termín odevzdání členských příspěvků a zpráv o činnosti..

 

Zástupci sborů byli také seznámeni s vyjádřením SH ČMS k záležitosti komory velitelů.

Komora velitelů nemá nic společného s SH ČMS a jedná se o projekt 3 lidí.

 

Zástupci sborů sdělili termíny výročních valných hromad sborů .

 

28.11. Krátká, Daňkovice

 

12.12. Sněžné, Kuklík

 

mezi svátky  Krásné Spělkov

 

ostatní sbory ještě přesný termín neznaly

 

 

ad. 3)

         

Výroční valná hromada okrsku se bude konat dne 16. 1. 2016 ve 14 hodin v Hasičské zbrojnici ve Sněžném.

Jednotlivé sbory zvolí delegáty na VVH okrsku.

Daňkovice Sněžné a Kuklík volí 2 delegáty.

 

ad. 4)

 

Starosta okrsku předal zástupcům sborů informace ze zasedání starostů okrsků.

Od 1.1.2016  nebude KOPIS svolávat námětová cvičení okrsku. Velitel si může sám nechat vyhlásit poplach pro jednotku. Námětová cvičení tak pravděpodobně nebudou součástí kritérií pro hodnocení okrsků.

 

Od 1. 1. 2016 nebudou už obcím zasílány pozvánky na pravidelnou odbornou přípravu strojníků a velitelů. Termíny budou zveřejněny na stránkách HZS velitelé si je musí ohlídat sami.

 

Z iniciativy Hasičských novin vznikla sbírka „Popálky“. Veřejnou sbírku vyhlásila obecně prospěšná společnost, zabývající se oběťmi popálenin. Každý sbor dostane krabičku s 5 ks. náplastí na popáleniny, cena jedné náplasti činí 30 Kč. Cena krabičky je 150 Kč.a peníze budou věnovány na sbírku pro oběti popálenin. Vybrané peníze odevzdá starosta okrsku na OSH ve Žďáru nad Sázavou.

 

Setkání starostů sborů proběhne 20.3.2016 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě.

 

VV okresu rozhodl o zjednodušení pravidel soutěží, aby se zamezilo problémům a protestům

 

Členský příspěvek pro rok 2016 zůstává stále ve výši 100 Kč. za člena sboru.

 

 

ad. 5)

 

            Setkání seniorů okrsku Sněžné se koná dne 7. 11. 2015 v hasičské zbrojnici na Kuklíku.

 

            Program:

           

            16:00 sraz účastníků

 

            16:15 zahájení

           

            16:30 zábavný program – F. Haněl

 

            18:00 večeře, volná zábava

           

            Sbory přispějí částkou 100 Kč. za účastníka, 50 Kč. přispěje okrsek. Osloveny se žádostí      

            o příspěvek budou také osloveny jednotlivé obecní úřady.

 

 

ad. 6)

 

 

Pro malý zájem ze stran sborů, se zatím nebude zařizovat získání odbornosti hasič III a hasič II.

 

ad. 7)

 

Zástupce SDH Krásné vznesl námitku proti udělování trestných bodů při okrskové soutěži  ve Sněžném. Jednalo se o to, že družstvu SDH Sněžné nebylo započteno 10 trestných bodů a bylo tak ovlivněno pořadí při soutěži.

 

Na námitku reagoval velitel okrsku Pavel Kalina sdělením, že by tento problém byl již řešen na zasedání okrsku po soutěži a bylo změněno pořadí družstev SDH Sněžné a Krásné ve prospěch SDH Krásné. Nové diplomy budou předány zástupcům výše zmíněných sborů na VVH okrsku.

 

 

ad. 8)

 

          starosta okrsku ukončil zasedání a poděkoval přítomným za účast

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek                                           

            

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode