Vážení,

 

Kraj Vysočina opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlásit se můžete do 28. 2. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel.

 

Vyzvednutí balíčků, které budou obsahovat pytle a vesty bude možné od 3. 4. 2017. Samotný sběr proběhne v termínu od 10. 4. do 23. 4. 2017.

 

Kontaktní osoba na obci by měla být schopna přihlašovaným upřesnit, kdo je vlastníkem komunikace a s kým je nutné vyjednat samotný sběr a následný odvoz. Svoz sebraného odpadu od silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajistíme opět zdarma ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina. V obcích a u ostatních silnic svoz zajišťuje vlastník pozemku.

 

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Petr Holý, tel.: 564 602 538, email: holy.p@kr-vysocina.cz.

 

Dotazy týkající se přihlášek zašlete na kontaktní osobu:

Mgr. Oldřich Sklenář, tel.: 564 602 562, 724 650 149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz.

Josef Loveček, tel.: 564 602 564, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz

 

Pokud jste se již přihlásili, tak se omlouváme za zaslaný e-mail.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

S pozdravem

Josef Loveček

oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje 

tel.:      +420 564 602 564 
fax.:     +420 564 602 423 
e-mail:  lovecek.j@kr-vysocina.cz

 

 

logo

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800
web: www.kr-vysocina.cz facebook
facebook

 

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode